Virginia au Augustus

Grace zhu 1
Grace zhu process
Grace zhu deets

Red Rising fanart, many artistic liberties taken